Witamy na stronie internetowej Projektu

BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji
kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych
i cyfrowych narzędzi edukacyjnych

Jeśli jesteś nauczycielem uczącym w szkole i/lub placówce oświatowej z obszaru
wiejskiego województwa śląskiego, prowadzącej kształcenie ogólne,
zgłoś się do Projektu i weź udział w szkoleniu obejmującym:

METODYKĘ E-LERNINGU - gdzie stworzysz własne narzędzia multimedialne w formie WebQuestów, EduBloga,lekcji eXe, kursów na platformie MOODLE

oraz ANDRAGOGIKĘ - gdzie zdobędziesz widzę jak zostać COACHEM i MENTOREM oraz jak kształcić osoby dorosłe.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice
tel. 32 258 22 09, fax. 32 258 18 52
e-mail: belferonlineplus@womkat.edu.pl

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach:7:30 – 15:30